Ombyggnation av Skatåsstugan

Tillbaka

Under året har huset inre byggts om så att vi nu har ett stort rum med möjlighet att avskärma ett sammanträdesrum. Bilderna är tagna 21-31 januari.

)
Foto av: Mats Jodal 2011-07-17
ATM - 121244 -