Ungdomsavslutningen Vt 2011

Tillbaka

Bilder från den fina avslutningen som innehöll lagtävling, grill, bad, prisutdelning mm

)
Foto av: jaxe 2011-06-17
ATM - 121244 -