Träningar

Vi tränar torsdagar kl 18. Plats för träning varierar; under november till mars utgår träningarna nästan alltid från klubbstugan i Skatås, under övrig tid försöker vi pröva på olika områden och kartor. 
 
Plats och tid finns i kalendern på hemsidan, men det skickas även ungdomsinfo via mail.
 
För att kunna planera träningarna (antal kartor, ledare/upp-följare, fika) är det bra om man anmäler sig i kalendern
senast dagen före träningen.
 
Det finns alltid ledare som kan följa med ut i skogen, som instruktörer men också som trygghet för den som vill. Föräldrar är 
varmt välkomna att hänga med på träningen – om man har lust och möjlighet.
 
Efter träningen serveras fika; oftast smörgås, dricka och frukt. 
 
Vi turas om att stå för fikainköp och servering. När du/din familj har varit med och tränat ett tag blir ni tilldelade en fikafixardag.
ATM - 121244 -