Här finns information om verktyg man kan använda om man vill analysera sin orienteringsbana med hjälp av en GPS klocka.

GPS uppföljning.pdf

ATM - 121244 -