För Tävlingsadmin-dokumentationen. Det kommer vara flera dokument. Det är planerat att hålla en kortare kurs i tävlingsadmin under hösten 2017; tanken är att dokumentationen skulle vara färdig tills dess. Även funktionärslistor, instruktioner, PM och liknande kommer att finnas här.

 

Tävlingsadministration - IT stöd för tävling

Checklista KM

Banläggarlista,2012-02-22

Historik TL och BL

ATM - 121244 -