Tekniska kommittén

Tekniska kommittén kommer under 2017 att ha 6-7 möten.

Kommitténs möten kan ses som kompetensutveckling och rapporteras till SISU som cirklar.

Mål för tekniska kommittén

·        Utveckla tävlingsarrangemang av god kvalité, i god tid utse tävlingsområden och ansvariga.

·        Engagera och uppmuntra många medlemmar, både erfarna och yngre, i arbetet med arrangemang. Ansvara för att stöd ges
         åt ansvariga genom möten, skriftliga handledningar och utbildning.

·        Fastställa en långtidsplanering för arrangemang, ansvariga och kartförnyelse.

·        För klubbens kartor: ha god kontakt med markägare och jakträttsinnehavare, samt svara för kontakter med länsstyrelsen.

Att få en jämn fördelning av åldrar och kön i arbetet med planering och genomförande av arrangemang och ansvarstagande.

Intern organisation

Kommittén kommer under 2020 att envetet fortsätta försöka förenkla arrangemangen, med bra checklistor och liknande stöddokument.

Arrangemang

TK står för klubbens tävlingsplanering, att ta fram tävlingsområde, välja arena, tillsätta huvudfunktionärer, vanligen tävlingsledare och banläggare, sköta inledande markägar- och viltkontakter mm. Dessutom ansöka om tävlingarna i Eventor.

Planerat 2020

Sprintcup

Vid tre tillfällen i vår planerar GMOK att arrangera en sprintcup. . Mats Jodal är samordnande tävlingsledare.

Höstmedel

Lördag 17 oktober. Planerat tävlingsområde är Slottsskogen. Tävlingsledare är Elisabeth Strandhagen och Gunilla Carlsson. Banläggare är Fredrik Larsson och Jens Kaminsky.

KM

Från och med 2016 arrangeras endast ett KM-medeldistans. Ansvarig åldersgrupp är DH55/60. Datum är bestämt till torsdag 28 maj.

Ekonomi

TK’s budget framgår av separat budgetplan. Tävlingar ingår inte i Tekniskas budget. 

Utbildning

Sker numera huvudsakligen inom GOF's samarbete med Västergötland. Varje år arrangeras en utbildningshelg i slutet av januari med många olika typer av kurser.   

Kartor

För 2020 planeras arbete med nedanstående kartor.

Hjällbo-Angered - Fortsatt utökning och uppdatering.
Änggårdsbergen  - Revidering.
Knipeflågsbergen  - Uppdatering.
Hittaut - Uppdatering av kartorna.

Kommitténs organisation

Se klubbens gemensamma organisation 

OM GMOK-> Organisation-> Kommitteer (man måste vara inloggad för att se hela organisationen)

ATM - 121244 -