GMOK:s styrelse

Styrelsen arbetar med allt från den dagliga driften till att utveckla klubbens verksamhet.

I styrelsen sitter:

Stadgar
GMOK's stadgar.docx

Styrelseprotokoll from 2017 
Protokoll från klubbens styrelsemöten finns att läsa, när du är inloggad på hemsidan, under Intranät/hantera dokument/styrelsen/och resp. år

Styrelsen 2016
Styrelsemöte nr 1 2016-02-22.doc
Styrelsemöte nr 2 2016-03-14.doc
Styrelsemöte nr 3 2016-04-13.doc
Styrelsemöte nr 4 2016-05-16.doc
Styrelsemöte nr 5 2016-06-20.doc
Styrelsemöte nr 6 2016-08-17.doc
Styrelsemöte nr 7 2016-09-19.doc
Styrelsemöte nr 8 2016-10-24.doc
Styrelsemöte nr 9 2016-11-21.doc
Styrelsemöte nr 10 2017-01-09.doc

Styrelsen 2015
Styrelsemöte nr 1 2015-02-16.doc
Styrelsemöte nr 2 2015-03-23.doc
Styrelsemöte nr 3 2015-04-20.doc
Styrelsemöte nr 4 2015-05-18.doc
Styrelsemöte nr 5 2015-06-15.doc
Styrelsemöte nr 6 2015-08-25.doc
Styrelsemöte nr 7 2015-09-21.doc
Styrelsemöte nr 8 2015-10-26.doc
Styrelsemöte nr 9 2015-11-30.doc
Styrelsemöte nr 10 2016-01-11.doc
Styrelsemöte nr 11 2016-02-10.doc

Styrelsen 2014
Styrelsemöte nr 1 2014-02-17.doc
Styrelsemöte nr 2 2014-03-12.doc
Styrelsemöte nr 3 2014-04-14.doc
Styrelsemöte nr 4 2014-05-12.doc
Styrelsemöte nr 5 2014-06-09.doc
Styrelsemöte nr 6 2014-08-25.doc
Styrelsemöte nr 7 2014-09-29.doc
Styrelsemöte nr 8 2014-11-03.doc
Styrelsemöte nr 9 2014-12-08.doc
Styrelsemöte nr 10 2015-01-12.doc
Styrelsemöte nr 11 2015-02-02.doc

Styrelsen 2013
Styrelsemöte nr 1 2013-02-18.doc
Styrelsemöte nr 2 2013-03-04.doc
Styrelsemöte nr 3 2013-04-10.doc
Styrelsemöte nr 4 2013-05-06.doc
Styrelsemöte nr 5 2013-06-10.doc
Styrelsemöte nr 6 2013-06-19.doc
Styrelsemöte nr 7 2013-08-12.doc
Styrelsemöte nr 8 2013-09-09.doc
Styrelsemöte nr 9 2013-10-14.doc
Styrelsemöte nr 10 2013-11-11.doc
Styrelsemöte nr 11 2013-12-18.doc
Styrelsemöte nr 12 2014-01-13.doc
Styrelsemöte nr 13 2014-02-03.doc

Styrelsen 2012
Styrelsemöte nr 1 2012-02-20.doc
Styrelsemöte nr 2 2012-03-12.doc
Styrelsemöte nr 3 2012-04-16.doc
Styrelsemöte nr 4 2012-05-23.doc
Styrelsemöte nr 5 2012-06-20.doc
Styrelsemöte nr 6 2012-08-01.doc
Styrelsemöte nr 7 2012-08-22.doc
Styrelsemöte nr 8 2012-09-26.doc
Styrelsemöte nr 9 2012-10-22.doc
Styrelsemöte nr 10 2012-11-14.doc
Styrelsemöte nr 11 2012-12-10.doc
Styrelsemöte nr 12 2013-01-07.doc
Styrelsemöte nr 13 2013-01-28.doc
Jägarmöte 2013-01-30.docx

Styrelsen 2011

Styrelsen 2010

Protokoll
Styrelsemöte nr 1 2009-02-16
Styrelsemöte nr 2 2009-03-05
Styrelsemöte nr 3 2009-03-30
Styrelsemöte nr 4 2009-04-27
Styrelsemöte nr 5 2009-06-08
Extra styrelsemöte angående stugutbyggnad 2009-06-25
Styrelsemöte nr 6 2009-08-17
Styrelsemöte nr 7 2009-09-21
Styrelsemöte nr 8 2009-10-26
Styrelsemöte nr 9 2009-11-16
Styrelsemöte nr 10 2009-12--07
Styrelsemöte nr 11 2010-01-18
Styrelsemöte nr 12 2010-02-01

Styrelsen 2008/09

I styrelsen satt:

 • Elsi-Brith Jodal (ordförande)
 • Magnus Palm (vice ordförende)
 • Johan Otterström (sekreterare)
 • Mats Jodal (vice sekreterare)
 • Barbro Sandberg (kassör)
 • Marie-Louise Johansson (vice kassör - from september)
 • Elisabet Larsson (vice kassör - tom september)

Protokoll
Styrelsemöte nr 1 2008-03-10
Styrelsemöte nr 2 2008-04-16
Styrelsemöte nr 3 2008-05-21
Styrelsemöte nr 4 2008-08-12
Styrelsemöte nr 5 2008-09-06
Styrelsemöte nr 6 2008-09-24
Styrelsemöte nr 7 2008-10-27
Styrelsemöte nr 8 2008-11-24
Styrelsemöte nr 9 2008-12-16
Styrelsemöte nr 10 2009-01-20
Styrelsemöte nr 11 2009-02-08

Styrelsen 2007/08

I styrelsen satt: Elsi-Brith Jodal (ordförande)

 • Magnus Palm (vice ordförende)
 • Johan Otterström (sekreterare)
 • Mats Jodal (vice sekreterare)
 • Barbro Sandberg (kassör)
 • Elisabet Larsson (vice kassör)

Protokoll
Styrelsemöte nr 1 2007-03-05
Styrelsemöte nr 2 2007-04-16
Styrelsemöte nr 3 2007-05-30
Styrelsemöte nr 4 2007-08-25
Styrelsemöte nr 5 2007-09-17
Styrelsemöte nr 6 2007-10-17
Styrelsemöte nr 7 2007-11-12
Styrelsemöte nr 8 2007-12-16
Styrelsemöte nr 9 2008-01-10
Styrelsemöte nr 10 2008-02-04

ATM - 121244 -