Organisation

GMOK leds av en styrelse, samt av ett antal kommittéer. Styrelsens och kommittéernas sammansättning finns under respektive underrubrik som du finner i huvudmenyn. Nedan återfinns sammankallande i de olika kommittéerna. Kommittéernas arbetsuppgifteer återfinns under Kommittéanvisningar. På intranet återfinns uppgifter på samtliga medlemmarna i de olika kommittéerna. GMOK's Integritetspolicy.docx

Styrelsen

Calle Blomberg
Björkliden 3A, 417 27 Göteborg
Tel. 031-231845, 0703-437896

Ungdomskommittén

Andreas Persson
Fjärde Villavägen 4, 433 68 Sävedalen
Tel. 0730-824851

Junior-seniorkommittén

Mats Jodal
Johannebergsvägen 15, 448 35 Floda
Tel. 0302-30454, 0703-005177

Tekniska kommittén

Viktor Runnby
Hägnegårdsvägen 11, 436 45 Askim                                                                                                                                                            
Tel. 0708-738484 

Veterankommittén

Ing-Marie Brander-Strand
Älggräsvägen 20, 443 70 Gråbo,                                                                                                                                                                    
Tel. 0703-392941

Intäkt och marknadskommittén

Elsi-Brith Jodal
Johannebergsvägen 15, 448 35 Floda
Tel. 0302-30454, 0703-337283

Utvecklingsfonden

Elsi-Brith Jodal
Johannebergsvägen 15, 448 35 Floda
Tel. 0302-30454, 0703-337283

Breddkommittén

Elisabeth Strandhagen
Röliden 29 D, 433 63 Sävedalen
Tel 031-3368093, 0709-906110

OL-skyttekommittén

Sara Holmdell
Orregatan 7B, 431 33 Mölndal
Tel. 0739-072977

PreO

Gudrun Broman
0709-795345

Stugkommittén

Andreas Eklund
Isfabriksvägen 1, 433 51 Öjersjö
Tel.   0708-542083 

Utbildning och ledarutveckling

Elsi-Brith Jodal
Johannebergsvägen 15, 448 35 Floda
Tel. 0302-30454, 0703-337283

Träningspaket

Jonas Merz
Tel. 0725-390369
Mail: joe.m@gmx.ch

Hemsida, informationssamordnare

Henrik Håkansson
Mail: webmaster@gmok.se

Tävlingsanmälare

Ulf Sundin
C A Reuterswärds gata 10, 416 48 Göteborg
Tel. 031-332 06 64, 0704-670970

Revisorer

Annie Edvardsen
Bäverstigen 3, 448 34 Floda
Tel. 0302-30141, 0705-125528

Bo Hermansson
Korpåsvägen 1C, 433 76 Jonsered
Tel. 031-795 64 35, 0707-986135

Valberedning

Mia Jodal
Kaggeledsgatan 26, 416 74 Göteborg
Tel. 0707- 474597

ATM - 121244 -