Intäkts- och marknadsföringskommittén

Uppgiften är att marknadsföra varumärket GMOK som klubb, men också enskilda löpare för att stärka klubbens ekonomi, samt utveckla de intäktsområden vi har idag. Inom ramen för marknadsföring bör även utarbetas en mediaplan, som ger klubben den uppmärksamhet den är värd, men också för att stärka den vid marknadsföring av klubben.

HITTAUT.NU -projektet

Styrelsen har beslutat att prioritera projektet. Söker bidrag från Västra Götalandsregionen.

Från och med 2017 har det samordnande ansvaret för HITTAUT.NU övertagits av Svenska Orienteringsförbundet inom ramen för deras satsning på bredd och rekrytering. Det kommer säkerligen att bli en bra organisation med samverkan även kring Naturpass och Motionsorientering.

När det gäller annonsering och sponsring av kartan ska vi försöka samordna så mycket som möjligt med vårt nya tävlingsarrangemang, Göteborgs Brantaste. För att få en långsiktighet i arbetet med rekrytering kommer skolkartor att utarbetas. Klubben har erhållit anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet (Idrottslyftet) för att bland annat framställa flera skolkartor inom HITTA.UT-områdena.

Inför 2017 kommer vi att bredda gruppen som arbetar med projektet och försöka få flera klubbmedlemmar mera involverade.

Breddkommittén fångar upp personer som genom HITTAUT.NU blir intresserade av att börja orientera och att delta i nybörjarkurser. Motionsorientering och Naturpass kan erbjudas dem som vill orientera på lite mer kvalificerad nivå än HITTAUT.

Skolorna visar ett mycket stort intresse för kartan och där har vi en organisation för dessa kontakter. 

Mediaplan

Vi har konstaterat att det är svårt att nå ut till media (press, TV, radio, sociala medier), trots att vi är en framgångsrik klubb. Under kommande år ska vi ta fram en mediaplan. 

Klubbkläder och Ullmax

Planen för året är när det gäller klubbkläder att tillgodose medlemmarnas klädbehov, med beställning via webbshop två gånger per år. 
Lagret i stugan; mer än 50 % utgörs av tights och OL-byxor som vi fått som sponsring av Trimtex. Dessa säljer vi kontinuerligt till medlemmarna, samt ger gratis då nya elitlöpare ansluter till klubben.

För försäljning av Ullmaxprodukter ligger ambitionen på samma nivå som tidigare år,  dvs att tillgodose klubbmedlemmarnas behov.

Enjoy-guiden

Förutom att detta är en stabil inkomstkälla är det också en möjlighet för klubbmed-lemmar och deras vänner, grannar, bekanta och arbetskamrater att göra inköp till lägre kostnader och utnyttja lägre priser på restauranger och hotell.
Ambitionen är att nå högre upp än förra årets nivå.

Grässkydd

Grässkyddsläggningen har en naturlig plats i klubbens verksamhet. Vi är starkt beroende av att Göteborg lyckas locka hit stora evenemang. Till vår stora glädje har Göteborg & Co beslutat att satsa på inköp av nya grässkydd. Detta kommer att bidra till att vi kan göra ett kvalitativt bättre arbete. 

Winterrun

I början av 2013 genomförde klubben ett nytt evenemang Icebug Winterrun. 2014 blev även Craft involverade i loppet, så numera heter det bara Winterrun. Vår uppgift är att ansvara för det praktiska genomförandet av loppet, vilket framför allt handlar om bana, byggnation och service. Från och med 2015 går loppet med start och mål inne på Liseberg. Vi ser nu att tävlingen har funnit sin form och dessutom har stor potential att utvecklas ytterligare. 2017 utökas loppet med en femkilometersbana (5 km). Vi brukar vara runt 100 funktionärer under tävlingen. Som funktionär får man ett par skor från ICEBUG.  

Göteborgvarvet

Klubbens veteraner kommer även i år att ansvara för parkering och vakter runt Specialvarvsbanan på fredagen i Göteborgsvarvsveckan, under Bengt Inghammars ledning.  

Göteborgs Brantaste

År 2016 startade GMOK ett nytt löplopp, Göteborgs brantaste. Det är ett backlopp på 3,8 km med cirka 220 meters stigning. Start nere vid Delsjövägen och mål på toppen av Brudarebacken (som skall bestigas tre gånger på väg till mållinjen). Målsättningen är att loppet inom tre år skall bli en viktig inkomstkälla för klubben och även utveckla ett samarbete med flera sponsorer.

Kontaktperson

Elsi-Brith Jodal
Johannebergsvägen 15, 448 35 Floda
Tel. 0302-30454, 0703-337283

 

ATM - 121244 -