Under 2016 beslutade styrelsen att införa en hälsopolicy med riktlinjer som gäller klubbens alla verksamheter.

I Göteborg-Majorna OK förordar vi alltid hälsa före prestation.

GMOK's Hälsopolicy (PDF)

ATM - 121244 -