Inom breddkommittén arbetar vi med olika tränings- och trivselaktiviteter för klubbens medlemmar och verkar för orienteringsarrangemang som spänner över alla åldrar och ambitionsnivåer. Vår uppgift är också att ta hand om nya medlemmar och sprida orienteringskunskaper bland allmänheten.

 

Kontaktperson

Elisabeth Strandhagen
Röliden 29 D,  433 63 Sävedalen
Tel. 0709-906110

 

Naturpasset

Vi anordnar varje år mellan april och oktober Naturpasset för allmänheten i tre områden. 2020 finns Naturpasset på kartorna Björnåsberget och Getryggen (öster om Skatås) och Änggårdsbergen (intill Botaniska Trädgården). Se naturpassetsidan.

 

Nybörjarkurs för vuxna

Anordnas varje år i form av intensivkurs, Läs mer...

 

GMOK Teknik

"GMOK teknik" innebär teknikträning med olika banor av varierande svårighetsgrad. Under tävlingssäsong på torsdagskvällar då det är ett samarrangemang mellan breddkommitén och ungdomskommittén. Under vintern på lördagar.

 

Gränslöst

"Gränslöst" är en satsning vi startade i GMOK för några år sedan och innebär arrangemang som förenar klubbens medlemmar över åldrar, färdighetsnivåer och ambitionsnivåer. Vi arrangerar några gränslösa träningar per år.

 

25-manna

Tävlingen går i Stockholmstrakten i oktober och är en stafett där alla i klubben oavsett ålder kan deltaga. Vi brukar ha med fyra lag vilket innebär 100 klubbmedlemmar som tävlar. Vi har gemensam bussresa och bor på hotell eller vandrarhem. Gemensam middag på lördagskvällen har blivit tradition.

 

Stugloppet

Brukar arrangeras i november/december och den längste banan går mellan Hindås och Skatås. Man kan välja start någonstans närmre Skatås, banlängderna är mellan 4,5 km och 37 km. Sedan springer man hem till Skatåsstugan, där det brukar serveras en värmande soppa mm. Alltså ingen orientering utan ren löpning.

 

Skinkloppet och Lucia för klubbmedlemmar

Anordnas i början av december och brukar vara en välbesökt klubbaktivitet. Det finns orienteringsbanor i olika svårighetsgrader och poängpromenad. Segrare i skinkloppet och mottagare av julskinkan är de som varit bäst på att pricka in sin gissade löptid i klasserna Långa skinkan, Mellanskinkan och Korta skinkan. Dessa får dessutom arrangera nästa års Skinklopp och den som gissat sämst vinner senapen och får arrangera nästa års poängpromenad. Övriga klasser är Korta och Långa marsipangrisen samt Skumtomten.
Efter skinkmacka, kaffe och pepparkaka brukar Lucia med tärnor, nissar och pepparkaksgubbar underhålla.

 

Övriga aktiviteter som breddkommittéen ansvarar för är klubbstafett och klubbfest.

ATM - 121244 -