Getryggen (2006)

Ritad: 2004 av Carl-Henry Andersson

Skala: 1: 10 000 samt 1: 15 000

Ekvidistans: 5 m

Området domineras av ett antal kraftiga nord-sydgående åsar och däremellan flera större och mindre sankmarker. Getryggen är namnet på den västligaste åsen där Västra Långvattnet är beläget (se kartprovet). Stark kupering. Ett flertal mindre sjöar finns i området.

Getryggen är en del av O-ringen-kartan (Skatåsetappen) från 2004.

 Köpa kartor

Vill du köpa några av våra kartor så kontaktar du Sune Mentor. E-post:sune.mentor@norconsult.com ,
telefon: 073-0795117
 
ATM - 121244 -