GMOK’S JUNIOR/SENIORVERKSAMHET 2019
 

VISION

GMOK ska vara världens mest stimulerande utvecklingsmiljö för tränare och löpare.

Vi har löpare som

·       är drivna och vill utmana och utvecklas

·       vill träna tillsammans och skapa en stark gemenskap och pusha varandra

Vi är en grupp där löparna och ledarna känner stolthet och vill utveckla miljön tillsammans.

Löparna och ledarna jobbar tillsammans för en miljö där vi:

·       anser att normal prestation är bra

·       har en flexibel inställning

·       vågar orientera och fattar egna beslut

·       siktat högt, men där det är okej att misslyckas

Mål 2020

· GMOK skall tillhöra de bästa stafettklubbarna på både dam och herrsidan i de stora stafetterna.

· Vårt andralag, tredjelag osv ska alltid kriga om att bli bästa andralag, tredjelag osv

·  GMOK skall vara bland de tre bästa klubbarna totalt sett i seniorklassen på SM med flest topp-10 placeringar och A-final platser

·  GMOK skall vara en av de bästa klubbarna på att utveckal löpare från 15+ till internationell toppklass

 

Klubbträningar

Målsättningen är att alla träningar ska ha hela klubben som målgrupp. Teknikträningarna som elitverksamheten ordnar ska ses som en del i GMOK Teknik och alltså ha banalternativ som kan användas av de flesta av klubbens medlemmar. Breddkommittén ordnar speciella klubbgemensamma, ”Gränslösa träningar”, några gånger under året fram till 25-manna.

För elitverksamheten gäller:

Måndagar
­
Nattdistans med karta från stugan utan utsatta kontroller. 

Tisdagar
Tempoträningar, vanligen tröskelintervaller på väg, stor stig eller i skogen (OL-intervaller) beroende på årstid. Två gånger om året genomförs testlopp ”(grusåttan-test”). Mat till självkostnadspris serveras efter träningen för 30 kr.

Onsdagar
Distansträning på stig eller i skog beroende på årstid.

Torsdagar
Orientering oftast i Göteborgs omgivningar med gemensam avresa, på vintern natt och på sommarhalvåret dag. GOF’s nattcup kommer att springas och även GOF’s vecko-träning då dessa inte används på lördagar. 

Lördagar
Sprintträning träningar måste också vara beredda på att arrangera träningar. Anmälan via Eventor tillsammans med övriga göteborgsklubbar (IFK Gbg håller i dessa). En del träningar är prioträningar med SI. De som deltar i dessa.

Söndagar
Under icke-tävlingssäsong och lägerfria helger långpass från stugan på karta. 

Gemensamma klubbträningar

Speciella klubbgemensamma arrangemang är ”Gränslösa träningar” 2-3 ggr under året fram till 25-manna. Breddkommittén ordnar regelbundet träningar under året, GMOK teknik, på torsdagar och/eller lördagar. Målgruppen för dessa träningar är i första hand de som vill springa kortare svarta banor, men är gemensamma för hela klubben, dvs de är anpassade för såväl elitlöparen som motionären. Även de träningar som elitkommittén arrangerar har hela klubben som målgrupp och skall kunna anpassas till löpare med olika ambitionsnivåer.

Organisation av träningarna

Övergripande ansvariga

Det övergripande ansvaret för för junior-seniorkommitténs träningar har träningsgruppen, som leds av Viktor Runnby, där övriga medlemmar är Kevin Ståhl, Line Cederberg och Hanna Mårtensson. Träningsgruppen tillsammans med representanter från ungdomskommittén, breddkommittén och veterankommittén har ett övergripande ansvar för att klubbens alla träningar samordnas, med målsättningen att de allra flesta klubbmedlemmarna ska kunna delta i klubbens olika träningar. Viktor Runnby är ansvarig för samarbetet. Träningsgruppen ansvarar också för att information om de olika aktiviteterna förmedlas till gruppens medlemmar i veckobreven, samt införs i hemsidans aktivitetskalender. Efter den 1 april då Patrik Thoma börjar som klubben tränare kommer han att vara sammankallande i gruppen.

Träningsdagar/Läger

6-8/3                                    Läger Strömstad                                      Ansvarig: Torbjörn Aronsson
11-13/4                                Stockholm (efter Stigtomtakaveln)           Ansvarig: Viktor Stensson
23/5                                     Jukolaträning                                            Ansvarig: Träningsgruppen    

Utlandslägret, v 7, blir i Madrid                                                             Ansvarig: Mikael Eliasson

Uppläggningen kommer vanligen att vara social aktivitet på fredag kväll och träningar på lördag och söndag. På lördagarna är det samlingar, ansvariga: arbetsgruppen lagbygge.

Träningsdagar inför 10Mila och Jukola.

GOF’s 10Mila- och Jukolaträningar är i april och maj. GMOK ansvarar för en träning (datum ej fastställd). Ansvarig: Träningsgruppen.

GOF’s natt-cup.  Dessa ordnas under höst-vår. Under vintern 2020 blir det 5 st, 23/1 (LSOK), 6/2 (Sjövalla), 20/2 (SAIK), 5/3 (Mölndal Outdoor) och 14/3 (Frölunda OL). Höstens nattcuper börjar troligen 8/10 och blir då 5 st.                     
SM Sport Vintercup (i samarbete med SAIK). Dessa ordnas 18/1 (GMOK), 1/2 (SAIK) och 22/2 (GMOK)

Stafetter

Då många av vårens stafetter krockar med andra angelägna tävlingar blir det endast en stafett som klubben springer innan 10Mila:

Stigtomtakavlen                  10-11/4            (Stigtomta) 
10Mila                                 1-3/5                (Stockholm)                     
Venla/Jukola                       11-16/6            (Rovaniemi)                    
SM-stafetten                       30/8                 (Luleå)       
DM-stafetten                       6/9                   (Utby IK)   
25-manna                           10/10               (Huddinge)
Smålandskavlen                 24-25/10          (Jönköping)

Det övergripande ansvaret för stafetterna har herr- och damcoacherna.
För 25-manna ansvarar breddkommittén.

Individuella tävlingar

Nationella tävlingar

DM Natt                              27/3                                    IK Uven

SM Ultralång (SL)               4/4                                      Västervik

SM Natt (SL)                      20/4                                    Jönköping

Swedish League                8-10/ 4                                Roslagen (sprint, lång, medel)

SprintSM + stafett              30-31/5                               Växjö

DM Sprint                           2/6                                      Frölunda OL

Knockout Sprint SM            27-28/6                              Halmstad

O-ringen                             21-25/7                               Uppsala

SM Medeldistans                28-29/8                               Luleå

DM Medel                           5/9                                      Kungälvs OK 

DM Lång                            13/9                                     SAIK                                

SM Långdistans                 19-20/9                                Strömstad

Swedish League-final         3-4/10                                 Almby

Ansvariga för logistiken för såväl stafetter (förutom Jukola) som individuella tävlingar är bla dam- och herrcoacherna. Målsättningen är att det på alla värdetävlingar ska vara klubbledare med på resan.    

Klubben betalar deltagande i SM-tävlingar för de löpare som bedöms ha möjlighet att nå en finalplats och för deltagande i Swedish League (SL) för dem som springer E1 och i de fall de bedöms att via E2 ha möjlighet att kvalificera sig till E1. Till SL-finalen betalar klubben kostnaderna endast för de deltagare, som har möjlighet att nå topplacering i den sammanlagda resultatlistan.

Internationella tävlingar

JVM                                    28/6-3//7        Turkiet
VM                                      7-11/7            Danmark
World Cup                          21-24/5          Schweiz
EM med World Cup            20-23/8          Estland
World Cup                          1-4/10            Italien

UK’s PRINCIPER

Se separat skrivelse.

Organisation

Organisationen bygger på de områden som framgår av nedanstående bild:

Junior-seniorkommittén

Arbetsuppgifter: budget, långsiktig planering (läger, stafetter, samlingar, löparstöd), bereda rekrytering, uppföljning av året, övergripande ansvar för de olika arbetsgruppernas arbete inklusive tränarens arbete, övergripande ansvar för samverkan och kommunikation med övriga klubben.

Består av följande medlemmar:

Mats Jodal (sammankallande, ekonomi)
Sven Börjeson (UK, dam)
Viktor Stensson (UK herr)
Johan Axenborg (mentorskap)
Ola Jodal (lagbygge)
Ola Wallinder (rekrytering)
Jonas Merz

Till kommitténs möten kallas även Lina Strand (löparrepresentant), Martin Ahlberger, samt Hasse Melin och Fredrik Larsson.

Stödorganisation

Under elitkommittén finns ett flertal arbetsgrupper som ska se till att:

 • alla satsande löpare har tillgång till stöd för sin individuella utveckling samt sjukvård, massage mm.
 • förmåner och förväntningar på respektive löpare inför varje säsong är tydliga (kontrakt/överenskommelser)
 • varje löpare och tränare/mentor erbjuds utbildning i fysisk, teknisk och mental träning

Målsättningen är att framför allt alla i elitgruppen skall vara med i någon arbetsgrupp.


Träningar på individ och gruppnivå

Gruppträningar.

Träningsgruppen är ansvarig för de gruppgemensamma träningarna för seniorer/juniorer och för samordningen av träningarna med övriga klubbmedlemmar. Viktor Runnby är sammankallande. Efter den 1/4 övertar Patrik Thoma den rollen.

Sprintträningar under våren (som en del i de GOF-gemensamma träningarna). Ansvarig: Fredrik Larsson

Individutveckling med fokus på teknikutveckling.

Mentorgruppen. Alla 15+ löpare skall erbjudas stöd av en tränare och/eller mentor som bollplank och med utvecklingssamtal. Ansvarig: Johan Axenborg/Patrik Thoma (sammankallande).

Gruppen för Teorigenomgångar. Ansvarar för teori/terränggenomgångar för värdetävlingar och stafetter, vanligen på tisdagar efter träningen. Viktor Runnby/Patrik Thoma är sammankallande. 

Lagbygge

Målet för gruppen är att utveckla senior/juniorgruppen som lag genom att:

 • genomföra minst 4 träffar med syfte att bygga laget.  Ansvarig Martin Ahlberger.
 • genomföra minst 4 sociala aktiveter per år, vanligen i samband med hemmasamlingar/läger. Ansvariga: arbetsgruppen för sociala aktiviteter med Joakim Eliasson/Martin Ahlberger som sammankallande.
 • ordna minst ett teknikläger i den aktuella terrängtypen inför varje stor stafett. Ansvariga: Coacherna tillsammans med träningsgruppen.
 • ordna riktade stafetträningar inför de stora stafetterna. Ansvariga:Träningsgruppen.
 • via teoriförberedelser alltid ge löparna möjlighet att vara väl förberedda på vad som väntar dem. Se teorigenomgångar ovan.
 • Övergripande ansvariga: arbetsgrupp som leds av Martin Ahlberger. Övriga medlemmar är Sven Börjesson, Viktor Stensson.

Juniorverksamheten. Målsättningen är att få så många som möjligt att fortsätta med orienteringsverksamhet både som löpare och/eller som unga ledare. I arbetet ingår också att inventera behov av mentorer i gruppen. Arbetet inriktas framför allt på sociala aktiviteter. Ansvarig: Christina Halvarsson.

Rekrytering

Arbetsuppgifter:

 • Behovsanalys damer/herrar, kontakt med aktuella löpare, klubbens erbjudande, nivåer, jobbnätverk, Seniora ledare

Ansvariga: Ola Wallinder och Viktor Stensson, samt Jonas Merz och Lina Strand.

Internationell grupp

Löpare som satsar på internationella mästerskap ska erbjudas mästerskaps-förberedande läger och kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Ansvarig. Patrik Thoma.

Resursgrupp

Uppgift: ta fram personer som kan hjälpa till med att lägga banor, att sätta ut/ta in kontroller etc. Ansvarig: Mats Jodal.

Logistik

Ha hand om logistiken för läger stafetter och värdetävlingar.
Ansvarig: Alla i kommittén, bla dam- och herrcoacherna.

Klubbtränare.

Klubben har fn ingen tränare men från den 1/4 2020 blir Patrik Thoma deltidsanställd tränare på 50 %. Hans huvuduppgift är att jobba med teknikutveckling för löparna i GMOK.

Målgruppen är från äldre ungdomar till VM-löpare. Tillsammans med klubbens ideella krafter skall han ge löparna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och bidra till att GMOK fortsätter öka kvaliteten i kärnverksamheten.

GMOK fortsätter öka kvaliteten i kärnverksamheten.

Tränaransvar – individnivå

 • Daglig träningsplan för ett fåtal individer
 • Förberedelser inför värdetävlingar

Tränaransvar – gruppnivå

 • Skapa veckoträningsplan för elitgruppen
 • Planera och ”beställa” läger
 • Förädla stafettplaner i specifika förberedelser
 • Huvudansvarig internationellt satsande grupp

Ansvar planering

 • Kvalitetssäkra och koordinera träningsplan med aktiva och resursgrupp
 • Huvudansvar för strukturer, förutsättningar och uppföljning av mentorskap

Administrativt ansvar

 • Kommunikation med övriga kommittéer och nätverk av extern expertis
  (ex Elitrehab)
 • Vara en god förebild och vara närvarande i dagliga verksamheten
 • Dokumentera närvaro, utvärdera ansvarsområden kontinuerligt och ytterst
  ansvarig för att kalendern är uppdaterad (delegeras vanligen till
  träningsgruppen)

Personlig utveckling

 • GMOK ska göra allt för att huvudtränaren ska få en så bra personlig
  utveckling som möjligt (tekniskt, fysiskt, mentalt, ledarskap)

Klubbens åtagande:

 • Ansvara för att huvudtränaren får ideellt stöd av ungdomskommittén och elitkommittén för träningar, läger mm
 • Ansvara för att det finns en resursgrupp med tex äldre löpare som specifikt kan lägga banor, sätta ut/ta in kontroller, genomföra träningar, läger etc. som stöd till huvudtränaren
 • Ansvara för att alla löpare 15+ som önskar en tränare/mentor kan få det genom att säkerställa tillräckligt många tränare/mentorer - idag har vi ca 10 st tränare/mentorer. Vi har också startat en tränarakademi för att dela erfarenheter och kunskap

Rapporterar till

 • Junior-seniorkommittén

UK

Dam-UK Sven Börjesson tillsammans med Ola Wallinder och Lina Strand (löparrepresentant)

Herr-UK Viktor Stensson tillsammans med Jonas Merz, samt Martin Ahlberger 

Löpargrupper.

Elitlöparna som får speciellt stöd indelas i 4 grupper: 1. Internationella löpare. 2. Löpare på väg upp och/eller med internationella ambitioner. 3. Löpare med höga SM-ambitioner och aktuella för förstalag och 4, Juniorer. Mer information finns på intranätet (verksamhetsplan 2018, Junior-seniorkommittén). Det är Junior-seniorkommittén som beslutar om vilka som skall ingå i de olika grupperna. För frågor om bidraget kan löparen vända sig till någon i kommittén.

Stödet till grupperna anpassas efter löparnas uppnådda resultat, ambition, mål och ekonomi. Gränserna mellan grupperna skall vara något flytande. Stödet kan bestå av ekonomiskt bidrag, sjukförsäkring, individuellt stöd med teknik- och fysträning och läger. Varje löpare får genom kontrakt besked om hennes/hans stöd när hon/han blir berättigad till stöd.

Representant i GOF's elitkommitté. Måns Östman.

 

 

ATM - 121244 -