Göteborg Sprint Cup 2011

Tävlingsprogram

3 deltävlingar av närtävlings typ.

Datum Plats Info Tävlingsledare Banläggare
11 maj Ruddalen Inbjudan
PM
Startlista
Resultat
Totalställning
Winsplits
RunOway
Anders Höije Anders Axenborg
18 maj Vendelsberg Inbjudan
PM
Startlista
Resultat (ny version pga av fel i H14, nu rättat)
Totalställning (ny version pga av fel i H14, nu rättat)
Winsplits (ny version pga av fel i H14, nu rättat)
RunOway
Marie Linné
Karolina Källstrand
Frida Nero
Marie Linné
Karolina Källstrand
Frida Nero
25 maj Kallebäck

Inbjudan
PM
Startlista
Resultat
Totalställning
Winsplits
RunOway
Foto på totalsegrare
Nyhet på gmok.se 

Magnus Palm
Jonas Lundberg
Magnus Palm
Jonas Lundberg

 

Anmälan(via Eventor)

Göteborg Sprint Cup Etapp 1
Göteborg Sprint Cup Etapp 2
Göteborg Sprint Cup Etapp 3
 

Efteranmälan på plats mot 50% tillägg.

Klassindelning: H21, D21, H45, D45, H16, D16, H14, D14, H12, D12

Startavgift mm

Upp till HD16 / 25 kr
Övriga / 45 kr
Första start kl. 18.00, 30 sek startmellanrum.
Efteranmälda sist.
 
Stämplingssystem: SportIdent

Totalresultat: Resultatet för varje deltävling ger poäng enligt länk och totalt i Sprintcupen räknas de 2 bästa poängen av de 3 deltävlingarna. Segrarna i respektive klass får pris.


Sprintdistans vad är det?

Terräng Lättlöpt underlag, öppen skog, park eller stad
Kontroller Övervägande lätta (orange nivå)
Löpfart Mycket hög fart
Karta Skala 1:5000 eller 1:4000. IOF:s ISSOM 2005 Ekvidistans 2 m alt 2,5 m. Sprintnormen
Startmellanrum 1 minut eller mindre
Tidtagning 1 sekunds noggrannhet
Löptid På sprintdistans ska segrartiden i alla vuxenklasser vara mellan 12 och 15 minuter.
I alla ungdomsklasser ska den vara mellan 10 och 12 minuter.


 

ATM - 121244 -