Göteborg Sprint Cup 2009                                  

Tävlingsprogram
4 deltävlingar (2 var) av närtävlings typ.
 

Datum Arrangerande klubb Info Tävlingsledare Banläggare
29 april GMOK

Ruddalen, sprintkarta

PM
Startlista
Resultat
Sträcktider
WinSplits

Acke Wåhlander Anders Axenborg
6 maj TAIK

Tuve, sprintkarta,stad,
1:5 000. Se www.toleredutby.se/

Anders Larsson  
13 maj GMOK

Eriksberg, Sprintkarta, stad/park,
1:5 000
PM
Startlista
Resultat
Sträcktider
WinSplits

Kristoffer Sideby Anders Höije
27 maj TAIK

Backa
Se www.toleredutby.se/

Maths Carlsson  

Anmälan via Klubben OnLine

Efteranmälan på plats mot 50% tillägg.

Klassindelning H 21, D21, H45, D45, H16, D16, H14, D14, H12, D12

Startavgift mm

Upp till HD16 / 25 kr
Övriga / 45 kr
Första start kl. 18.00, 0.30 min startmellanrum.
Efteranmälda sist.
 
Stämplingssystem ,SportIdent

Sprintdistans vad är det?

Terräng Lättlöpt underlag, öppen skog, park eller stad
Kontroller Övervägande lätta (orange nivå)
Löpfart Mycket hög fart
Karta Skala 1:5000 eller 1:4000. IOF:s ISSOM 2005 Ekvidistans 2 m alt 2,5 m.
Startmellanrum 1 minut eller mindre
Tidtagning 1 sekunds noggrannhet
Löptid På sprintdistans ska segrartiden i alla vuxenklasser vara mellan 12 och 15 minuter.
I alla ungdomsklasser ska den vara mellan 10 och 12 minuter.


 

 

ATM - 121244 -