Änggårdsbergen (2013)

Fältarbete: 2007 (Kartsam / Maths Carlsson, Ingvar Svanberg och Christer Carlsson

Skala: 1:10 000

Ekvidistans: 5 m

Änggårdsbergen är ett naturreservat på ca 8 km2 beläget i södra Göteborg, faktiskt bara några få kilometer från Avenyn. För att ha ett så centralt läge erbjuds unika möjligheter till fin orientering.

Terrängen är bergig och starkt kuperad. Uppe på höjderna förekommer ofta hedmark eller berg i dagen. Nere i dalsänkorna växer lövskog. Framkomligheten är mestadels god, men vissa partier med lövsly kan sätta ner löpbarheten. Genom sin närhet till staden är inslaget av stigar relativt stort.

Längst norrut på kartan är Slottskogsvallen och Botaniska Trädgården belägna. 
Läs mer om Änggårdsbergen (hos Mölndals kommun).
 

Utsnitt ur kartan:

  Köpa kartor

Vill du köpa några av våra kartor så kontaktar du Sune Mentor. E-post:sune.mentor@norconsult.com ,
telefon: 073-0795117.
 
 

 

ATM - 121244 -