aug14Lång KM 15/8, nu med inbjudan!!0

Lång KM går av stapeln 15/8, f s 18.00. Banlängder: förkortad långdistans. Arena: Berghalla - Bergsjön.

http://eventor.orientering.se/Events/Show/5061 

H55 och H60

inbjuder till

Lång KM 2012, förkortad långdistans

Onsdagen den 15 augusti 2012

Klassgrupper: Tävlingsklasser och öppna motionsklasser

Anmälan: Oss tillhanda senast söndagen den 12 augusti 2012 via Eventor eller eller via e-brev: rn@eckermark.se.

Efteranmälan: Senast tisdagen 14 augusti 2012 kl. 21 via Eventor eller via e-brev: rn@eckermark.se.

Samling: Berghalla, vägvisning vid Bergsjövägen/Ödegärdet

Parkering: Ödegärdet/Bergsjödalen

Start: Första ordinarie start kl 18:00. Öppna motionsklasser kl. 17:45 - 18:30. Efteranmälda startar före. Avstånd till start max 400 meter.

Öppna motionsklasser: ÖM1, ÖM3 och ÖM5. Anmälan vid Berghalla/TC senast 18:15.

Karta: Reviderad 2008. Använd vid junior VM 2008. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Digitaltryck: Kartsam.

Terräng: Skogsmark med få stigar/vägar, få hyggen. Måttlig till mycket stark kupering. God framkomlighet.

Service: Varmdusch och toaletter.

Och du - anmäl dig redan nu till 25manna 5-7 oktober. Läs mer och anmäl dig på http://www.gmok.se/Calendar/Details/2390

 

Tävlingsledare:

Rolf Eckermark

070 780 82 21

Bitr tävl.led:

Bo Hermansson

0707-986135

Banläggare:

Jens Kaminsky

 

Upplysningar:

Rolf Eckermark

rn@eckermark.se

 

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: nilsrolf
Redigerad: nilsrolf

ATM - 121244