feb28Är du en banläggare?0

Klubben ska arrangera ett flertal tävlingar de kommande åren och behöver banläggare till dessa!

Att lära sig att lägga banor är ett bra sätt att öka sin orienteringsförmåga. Du lär dig hur banläggarna tänker och hur du ska tackla utmaningarna på tävlingarna!

Så du som vill bli en bättre orienterare och du som har längtat efter att få lägga banor till våra tävlingar, passa på nu och anmäl ditt intresse! Har du inte banläggarutbildning så ordnar vi i Tekniska kommittén kurser.

Eftersom vi i GMOK bara har någon enstaka kvinna som är banläggare så vill vi gärna att fler tjejer/kvinnor blir banläggare! 

Hör av dig till Tekniska kommittén, Mats Kågeson, mats.kageson@telia.com, 0738065284!

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Mats Kågeson

ATM - 121244