dec15Nu har du möjlighet att göra skillnad! 0

GMOK söker förstärkning i flera kommittéer. Är det dig vi söker?

 

Detta år har varit speciellt för oss alla. Vi kommer säkerligen att minnas olika saker fån Coronatiden när pandemin väl har lagt sig. Trots inställda tävlingar har Corona betytt mer tid i skogen för många av oss. Många orienterare kunde känna lycka över att trivas i skogen och naturen i dessa tider. Att dessutom vara medlem i en klubb som på olika sätt har bidragit till att det varit möjligt att kunna orientera trots cirkulerande smitta har varit mycket värdefullt. 

 

Vad i klubben vill du engagera dig i? 

 

För att klubbens verksamhet skall försätta att vara så bra som möjligt behövs det många insatser.  Just nu håller valberedningen, tillsammans med de olika kommittéerna och styrelsen, på att rekrytera inför nästa år. 2020 har varit speciellt och det har inte varit möjligt att träffas och pratas personligen om vad just du kan tänka dig att bidra med. Därför behöver vi din hjälp att tala om det för oss. 

Nedan presenteras uppgifter som behöver fyllas inför nästa år. Tveka inte utan hör av dig till oss om något känns intressant.

Vi bygger GMOK tillsammans och hoppas på ditt bidrag för att fortsätta vara en förening för alla. 

 

Hälsningar,

Valberedningen 

 

 

Styrelsearbete

Sekreterare

Uppgiften innebär bl.a. arbete med att skriva protokoll från möten, lägga dem på hemsidan, upprätta alla handlingar till årsmötet, renskriva ev. revideringar i dokument, osv.

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Ing-Marie Brander.

Ledamot

Aktiv medlem som får dela med sig av idéer kring klubbens utveckling under regelbundna möten med styrelsen (ca en gång per månad).

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Ing-Marie Brander.

 

Junior och senior kommitté

Resursansvarig/Samordnare

 

JS-kommittén ansvarar varje år för att ett ganska stort antal träningar, aktiviteter och läger ordnas och genomförs med bra kvalitet. Resursansvarig skall “jobba upp” och hålla kontakt med medlemmar som kan ta hand om några, någon eller delar av dessa aktiviteter. När aktiviter är inplanerade av JS-kommittén eller huvudtränaren skall resursansvarig boka in lämpliga resurser.

Exempel: Inför Sprint-SM vill vi genomföra en tävlingslik sprintträning i ett för SM relevant område. Då behövs: 1 banläggare, 1 kontrollutsättare, 1 startansvarig, 1 mål och SI-ansvarig. (några roller kan säkert kombineras).

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Sven Börjeson.

 

Kommunikationsansvarig

 

JS-kommittén har ett stort behov av väl fungerande kommunikation till/från löpare, GMOK och externt. Idag finns flera olika kommunikationskanaler och kommunikationen är ibland fragmenterad eller lite bristfällig. Kommunikationsansvarig skall både utveckla kommunikationsmodellen och säkerställa löpande bra kommunikation. Kommunikationsmodellen bör bygga på ett helhetstänk för JS-kommitténs kommunikation. Modellen måste vara väl förankrad i klubbens totala kommunikation och arbetas fram tillsammans med GMOKs kommunikationsansvariga.

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Sven Börjeson.

 

Logistikansvarig

 

JS-kommittén ansvarar varje år för att löparna kan delta i ett ganska stort antal tävlingar och läger. Till dessa tävlingar och läger behöver boende och resor planeras och bokas i god tid för att säkerställa bra kvalitet och kostnadsnivå. Logistikansvarig skall ansvara för att boende och resor planeras och bokas. JS kommitténs årsplanering samt kommande års nyckeltävlingar” (10-mila, Jukola, SM etc.) skall ligga till grund för arbetet. Logistikansvarig kan självklart ta hjälp och delegera ut olika bokningar och planering av enskilda aktiviteter.

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Sven Börjeson.

 

Allmänt

Kommunikationsansvarig

 

Vi behöver hjälp med att skapa och jobba med riktlinjer för intern och extern kommunikation i klubben samt vara en kontaktperson mot tidningar och andra media. 

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Jolanta Gänssinger.

 

Intäktskommittén

 

2-3 personer (minst) som arbetar med att utveckla klubbens arrangemang (tävlingar, Hittaut m m) med sikte på att få in mera pengar i klubbkassan. I uppdraget ligger också att föreslå nya ekonomiskt lönsamma aktiviteter och att arbeta med sponsring.

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Jolanta Gänssinger.

 

Grässkydd

 

2 personer som vill ingå i en grupp som planerar och administrerar klubbens grässkyddsarbete. Gärna någon som kan vara med dagtid i kontakt med arrangörer.

1-2 personer som vill vara arbetsledare vid läggning av grässkydd.

Vill du veta mer om rollen? Kontakta Elsi-Brith Jodal.

 

För kontaktuppgifter se matrikel som ligger på vår intranät.

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Jolanta Gänssinger
Redigerad: Jolanta Gänssinger

ATM - 121244