aug31En sommarhälsning0

Plötsligt händer det oväntade, det ingen av oss i sina vildaste fantasier ens kunde drömma om.

Corona-situationen har onekligen dominerat första halvåret i år och det har blivit en konstig vår på många sätt. Att all tävlingsverksamhet under vår- och sommarsäsongen har blivit inställda är bara en av alla de saker som påverkat våra liv. Vi har också fått anpassa oss efter rekommendationer som bland annat gjort att vår arbetssituation och vårt sociala umgänge påverkats. Det är i situationer som dessa vi också hittar kreativa lösningar för att vardagen ändå ska fungera.

I den bästa av världar får vi hoppas på att viss tävlingsverksamhet kan komma igång under hösten, men härvidlag lever vi fortfarande i ovisshet.

Vi får följa utvecklingen och den senaste informationen från folkhälsomyndigheten, SOFT:s, GOF:s och vår egen hemsida.

Vi är imponerade över det engagemang och den kreativitet som klubbens alla kommittéer och enskilda medlemmar visat och iscensatt med härlig entusiasm under våren. Ni har alla sett till att hålla träningsverksamheten igång och varit fantastiskt kreativa i Covid- 19 anpassningen med stor entusiasm, som resulterat i många deltagare. Så mottot ”Klubben för alla ambitioner” har kunnat upprätthållas på ett förtjänstfullt sätt.

Nu kommer en sommar och det finns flertalet aktiviteter planerade, som veckans bana, ordinarie kommittéträningar och vårt eget Hemdagars ”GO-ringen” V30 tillsammans med flera andra klubbar i distriktet. Därutöver erbjuds många bra träningstillfällen av klubbar, både inom och utom distriktet.

Både Naturpass och Hitta-Ut är exempel på två träningsmöjligheter som också finns att tillgå, för oss alla på ett mer individualiserat sätt om man så önskar.

Avslutningsvis skall vi inte glömma den uppmaning som lyftes fram tidigare i vår:  att vi alla tänker säkerhet även i skogen och våra fritidsområden. Lyfta fram orienteringen och orienteraren som en ansvarskännande sport och utövare.

Nya medmänniskor som kanske inte har vana att nyttja och röra sig i "vår hemarena" dessa dagar vilket ju är en positiv effekt av pandemin. Springer du om eller passerar annan person på en stig eller i terrängen tänk på att hålla ut lite extra i avstånd / sidled. Är ju inget problem eftersom vår arena är både till för och räcker till för alla :-).

Soliga sommarhälsningar från oss alla i styrelsen med den stora förhoppningen om en mer ”normal” Ol-höst och förutsättningar för ett klubbmästerskap 2020 lördagen den 22 augusti för hela klubben, anpassat till de då gällande rekommendationerna.

// Calle B, Aina E, Ing-Marie S, Gunilla C, Mattis H och Ulf A

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: blomberg

ATM - 121244