jan31Coronavirus COVID -190

Gemensamma riktlinjer för klubbarna inom GOF: Syftet är att klubbarna ska förhålla sig till riktlinjerna vid planering av sina aktiviteter och att GOF-styrelsen står bakom klubbarnas aktiviteter i enlighet med skrivelsen nedan.

Tisdag den 15 december
 
From igår (14/12) gäller nya nationella råd beträffande insatserna för att minska smittspridningen av Covid-19. De nya riktlinjerna föranleder inga förändringar för de ställningstaganden som GOF kommunicerade ut enligt nedan söndagen den 22 november. Grunden för GOF:s rekommendationer baserade sig på de då gällande lokala/regionala riktlinjerna inom Västra Götaland vilka redan då var restriktiva i linje med de nationella riktlinjerna från igår.
 
//Styrelsen genom Calle Blomberg
 
---------------------------------------------------------------------------------
Söndag den 22 november
 
Covid-19
 
Så här kan och gör vi som medlemsklubbar i Göteborgs Orienteringsförbund för att från våra utgångspunkter bidra till en minskad smittspridning och samtidigt vidmakthålla vårt engagemang och verksamhetens bedrivande.
 
Till och från våra aktiviteter inom vårt naturliga upptagningsområde:
Undvik att resa med kollektivtrafik
Cykla gärna.
Samåk med familjemedlemmar eller andra människor som du annars träffar ofta. 
 
Träningar inne/ute:
Avstå helt från att ha träningar inomhus.  
Utomhus i små separerade grupper.
Omklädningsrum ska ej användas och dusch sker hemma.
Klubbstugorna är stängda. 
Följ kontinuerligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Västra Götalandsregionens lokala råd för att minska risken för smittspridning.
 
Vem och vilka:
Ungdomar och vuxna födda 2004 och tidigare.
Träna och genomför det individuellt eller mindre grupper < 8 personer.  Möten och övriga träffar digitalt. Klubbstugorna är stängda för möten/övrig verksamhet.
 
 Personer födda 2005 och senare
Träningar kan/får genomföras med flera personer samtidigt men det måste ske på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning. 
Träning utomhus, i små grupper.
Håll nere antalet ledare och vuxna så långt det är möjligt. Medföljande vuxna skall endast lämna och hämta vid träning och alltså inte involvera sig i träningen
 
Samvaro och fysisk kontakt:
Ingen fysisk kontakt. 
Vid alla aktiviteter ska utrymme finnas så att deltagare kan hålla avstånd på minst 1,5 meter.
Detta bör vi alla påminna varandra om 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fredag den 30 oktober

Vad innebär detta för oss i GMOK fram till 19 november (eller längre). I de fall nya riktlinjer eller råd/anvisningar kommer från Svenska Orienteringsförbundet/Göteborgs Orienteringsförbund tar vi ställning till dem.

Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 ska inte genomföras (samtliga kommittéers verksamhet exklusive barn- och ungdomskommittén)

  •   Gäller träning och tävling

Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare kan genomföras (barn- och ungdomskommittén). Då gäller:

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg

  • idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, 
  • och idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

• RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser

• Möten får genomföras men då digitalt

Detta får också till följd att vår stuga i Skatås under perioden skall ses som ”stängd” för ombyte, dusch och verksamhet/möten.  Undantaget är barn- och ungdomskommitténs träningar.

 

//Styrelsen genom Calle Blomberg

------------------------

Först och främst om du har symtom på luftvägsinfektion (hosta, feber, snuva tex)då ska du stanna hemma och givetvis inte träna (GMOK's Hälsopolicy (PDF).pdf).

Även med lindriga symtom, ska man inte delta i gemensamma klubbaktiviteter eller att samlas t.ex. i klubbstugan.

14 juli

Svenska Orienteringsförbundet har daterat upp sina råd och riktlinjer (10/7) till svensk orientering, att tävlingsidrott återigen tillåten (14/6) för seniorer. Samma helg blev det även fritt att resa inom landet. Restriktionen om att samla max 50 personer kvarstår dock.  https://www.svenskorientering.se/forbundet/Policydokumentochinformations-skrifter/Coronavirusetochorienteringen/
 

---------- 

Tisdag den 31 mars

Som en konsekvens av den skärpta riktlinjen beträffande storlek för samlingar på allmän plats och offentliga arrangemang (50 personer). Innebär det att klubbens träningsaktiviteter och den samordningsmöjlighet den numera ej gällande 300 personers gränsen gav – kommer GMOK:s träningsverksamhet att ta sin utgångspunkt från

*) Junior/senior kommitténs interna planering  

*) Ungdoms- och Breddkommitténs samordnade planering

Till detta kommer också möjligheten för oss alla att springa ”Gubbabanor” varje vecka i Skatåsterrängen.

Så följ uppdateringen på Hemsidans Nyheter, På Gång och Kalender.

Styrelsen

----------------

Tisdag den 24 mars

Förutsättningar för fortsatt träningsverksamhet och samordning inom GMOK

Klubbens verksamhet har de gångna veckorna mycket förtjänstfullt anpassat sig till de råd och riktlinjer som ”idrottssverige” har fastslagit och anammat.  Initiativ och kreativitet har präglat genomförandet av flertalet aktiviteter.

Planeringen för den fortsatta verksamheten i vår skall fortsatt ta sin utgångspunkt i de riktlinjer som SOFT fastställt och i övrigt hänvisar till.  

För GMOK: s del och träningsverksamhet i vår betyder det i korthet:

  • Ingen träning får ha fler än 50 deltagare.
  • Träningarna är tills vidare endast öppna för aktiva som bor i distriktet, för aktiva som bor i närhet till träningen och för aktiva som representerar en klubb i distriktet.
  • Verka för ett smidigt och öppet tidsfönster/startintervall för ”start” av träningen 
  • Minimera resandet till träning (fortsatt träning i närområdet)
  • Beakta de allmänna råd för minskad smittspridning som Folkhälsomyndigheten ger - läs mer HÄR!
  • Ta del och hjälp av folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg. - klicka HÄR!
  • SOFT avråder från tävlings/träningsverksamhet för personer över 70 år - läs mer HÄR!

Det finns en förväntan om att vårens träningstillfällen som kommer att anordnas av Junior/Senior-, ungdom-, bredd-, och GMOK-tekniks försorg (efter förutsättningsberedning i Samordningsgruppen) vid minst vid ett tillfälle per månad (mars-juni) erbjuder ett fullt alternativ enligt GMOK:s definition ”gränslös träning” för klubbens medlemmar. Ett naturligt samarbete med andra klubbar i distriktet skapar också förutsättningar för kvalitativ tävlingslik träning på alla nivåer och ambitioner.

Enligt tidigare planering skall ett klubbmästerskap anordnas tisdag den 26 maj. Arrangörsgruppen kommer tillsammans med tekniska kommittén senast måndagen den 20 april fatta beslut om genomförande i maj eller vid annan tidpunkt som bedöms lämplig.

Styrelsen

---------

GMOK:s förnyade ställningstagande (13/3) – tar sin utgångspunkt i fokuseringen att minska smittspridningen av coronaviruset, och bygger på de rekommendationer som SOFT fastställt 12/3.  

*) Vid våra gemensamma träningar under de kommande veckorna skall vi givetvis umgås med varandra men undvika att ”trängas och knö” i samband med samling/genomgång.

*) Tisdagsmat och/eller annan gemensam fika efter träning – STÄLLS IN. Gäller även organiserad fika utomhus

*) Om möjligt endast byta om till torra kläder efter träning och vänta med tvättning/dusch tills man kommer hem.  

*) Varje kommitté inom klubben skall beakta och korrigera i sin planering av aktiviteter under våren mars - maj, för att uppnå största möjliga efterlevnad av rekommenderade restriktioner.   

Styrelsen

----------------

 

Riksidrottsförbundet har under torsdagen (12/3) samlat företrädare för specialidrottsförbunden (bl.a. SOFT) för att diskutera hur begränsningen av allmänna sammankomster påverkar olika evenemang inom idrottsrörelsen, och hur idrottsrörelsen gemensamt bäst hanterar detta.

Läs gärna vad SOFT skriver på sin hemsida: www.svenskorientering.se

Fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vi återkommer med förnyad information/ställningstaganden när underlag för detta finns.

Styrelsen

--------------------

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Blomberg
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244