dec31Nytt klubbhus - lägesrapport2

Styrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en samlad bild av förutsättningar för ”ett nytt klubbhus” för GMOK, i närheten av GOF här i Skatås

”Föreslå inriktning på fortsatt strategi/handläggning, samt bedömning av såväl byggnadstekniska, som finansiella förutsättningar för ett sådant projekt. Därtill lämna förslag på en för projektet effektiv organisation, om bedömningen är att förutsättningar finns för ett genomförande.
Bakgrund: Med inriktningen att vara en orienteringsklubb ”för alla ambitioner”, har behov av större och mer funktionsdugliga lokaler, baserat på de senaste årens verksamhet framförallt inom barn- och ungdomssidan, blivit tydlig. Med detta som utgångspunkt har ett flertal initiativ tagits och penetrerats för att undersöka möjligheterna för
”ett nytt klubbhus”.
Ett samlat grepp för hela klubbens behov har aktualiserats och behöver definieras och ses över. Det finns ett behov att säkerställa genomförande av inriktningstankar och "beslut", samt att formalisera dessa i tydliga ställningstaganden för beslut i styrelsen.
Uppdraget har givits till Asgeir Edvardsen
 
GMOK's styrelse       
---------------------------------------------------------------
 
2020-11-22
 
Under vår, sommar och hittllisvarande höst, har projektgruppen vid flera tillfällen i sina kontakter med IOFF fått opreciserade och vaga besked om planringsprocessen för Skatåsområdet, och GMOK:s önskemål om ett utpekat nytt delområde/tomt för möjlig byggnation av ny klubbstuga inom fastigheten.
 
Bedömningen från vår egna projektgrupp är att invänta ett tydligt formellt besked från IOFF: Så GMOK får reala grundförutsättningar att ta ställning till för vårt fortsatta arbete. 
 
//Styrelsen gm Calle Blomberg
 
---------------------------------------------------------------------------
 

Nytt klubbhus – lägesrapport feb 2020

Den tomt på Skatås intill GOF’s fastighet som GMOK fick tillstånd av IoFF (Idrotts- och föreningsförvaltningen) att nyttja/arrendera för att kunna bygga nytt klubbhus visade sig under hösten inte vara möjlig att använda. Detta beroende på närheten till en kraftledning, där nätägaren krävde säkerhetsavstånd som tog en stor del av tomten i anspråk. Regler och lagar för minsta säkerhetsavstånd är inte entydiga. Det kanske hade gått att ”tvinga” nätägaren att acceptera mindre avstånd via en ansökan till byggnadsnämnden, men varken vi eller markförvaltaren/ägaren IoFF är intresserad av en sådan process, som ändå kan leda till ett beslut som inte går vår väg och som dessutom kommer att ha kostat både tid och pengar.

Vid ett möte med Ioff i slutet av september så lovade förvaltningen att titta på alternativa tomter för GMOK på Skatåsområdet. Detta i samband med en pågående översyn av markutnyttjandet i området. Förhoppningsvis kan vi få något besked under våren.

Då vi inte har en möjlig tomt i dagsläget har inte projektgruppen gjort någon detaljerad kostnadskalkyl. En genomgång av möjligheterna till extern finansiering via bidrag från olika myndigheter och organisationer har gjorts, men inga ansökningar har lämnats in, då det krävs ett fysiskt projekt för detta. I dagsläget är det svårt att uppskatta hur stor egenfinansiering resp. lånebehov som krävs, vi får återkomma till detta.

/Asgeir Edvardsen

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

  • Johanna Wallinder 07 mar 2020 20:06
    Bra att få en uppdatering, fortsätt gärna med det även om det inte hänt så mycket.
  • mats.kagesonsnabelatelia.com 23 sep 2019 13:44
    Intressant att veta är även vad som har hänt i frågan under senaste halvåret!

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ing-Marie Brander-Strand
Redigerad: blomberg

ATM - 121244