dec31SOFT's Idrottsförsäkring0

Vet du om att du som klubbmedlem är försäkrad under träning och tävling?

Förbundsförsäkring

Vid SOFT's Förbundsmöte 2012 beslutades det att införa en olycksfallsförsäkring i Folksam för samtliga förbundets medlemmar. Försäkringen är obligatorisk för samtliga medlemsföreningar och ger ett försäkringsskydd för föreningens aktiva medlemmar som gäller under tävling, organiserad träning och under resor till och från dessa aktiviteter.

Försäkringen började gälla 2013. Svar på en del av de vanligaste frågorna som kan komma i samband med införandet av försäkringen finns här,

Frågor och svar

Villkoren för försäkringen i sin helhet finns här, 
Idrottsförsäkring

Har ni ytterligare frågor kan kontakt tas med administrativ chef Marita Axelsson marita.axelsson@orientering.se tel. 010-476 53 61

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244