jul12Grässkydd 15/7 och 18/70

Dags för grässkyddläggning och upptagning i Trädgårdsföreningen. Läggning kommar att göras den 15/7 start klockan 17.00. Upptagning kommer att göras den 18/7. Start klockan 17.00

Följande tider gäller.

 

Läggning den 15/7 börjar klockan 17.00. 

Ingång via de normala ingångarna ange att ni lägger grässkydd.

 

Upptagning den 18/7 börjar klokan 17.00 pga flera springer hallands-tredagars samma dag.

De som vill får börja tidigare.

 

Kommer även skicka ut mail till de som skall hjälpa till.

 

/Lars-Göran

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: larsgod

ATM - 121244