jan15Enkäten GMOKs framtid0

Genom enkäten kan du tala om vad Du är kunnig på, intresserad av och vill hjälpa till med i klubbarbetet.

För att hjälpa valberedningen hitta intresserade personer så uppmanar styrelsen alla att fyller i enkäten. Inte bara hjälpa valberedningen - utan hjälpa dig själv också! Du styr ditt klubbarbete så att du får en för dig meningsfull och rolig fritidssysselsättning. Om du redan funderat en stund så tar det bara ett par minuter att svara på enkäten. Bästa tillfället att svara är NU! https://goo.gl/forms/iYqy23WstaNZEgFJ3
 
Lycka till!
GMOKs styrelse
P.S. Tack alla som svarat! Det fattas dock många svar...

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Andrew Lago
Redigerad: Andrew Lago

ATM - 121244