maj0110Mila 20170

Här finns info om 10Mila, samt om alla de uppgifter klubben ska bemanna

Hej alla GMOK-are!

Här kommer den utlovade infon om 10Mila 2017, med beskrivning av de uppgifter som GMOK har för detta arrangemang. Via nedanstående länkar finns också en information från ledningsgruppen för 10Mila 2017 10Mila info.pdf och dels om själva stafetten Välkommen till 10Mila.pdf. Det är första gången som 10-Mila, den kanske mest mytomspunna orienteringstävling i Sverige, arrangeras i Göteborg.

För GMOK's del så är vi dels engagerade i de uppgifter som ligger under rubriken Tävling (ansvarig Mats Kågeson) och dels under rubriken Marknad mm (ansvarig Elsi-Brith Jodal). 

Under Tävling ligger tävlingsadministration (ansv. Mats Jodal), kontrollutsättning/kontrollvakt (ansv. Jens Kaminsky), vätska i skogen (ansv. Anders Spånér),och kartplock (ansv. Calle & Catarina Blomberg). Under Marknad mm ligger marka/restaurang (ansv. Anne-Marie Eckermark), ceremonier, VIP, Mässa och sponsorarbete.

De flesta uppgifterna görs på tävlingsdagarna, dvs 28-30 april, men det finns också en hel del uppgifter som skall göras innan, framför allt gäller det kartplocksarbetet. Så för dem som inte kan under tävlingshelgen finns det arbetsuppgifter på andra tider. Observara också att tävlingen pågår från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, dvs många uppgifter måste fullgöras i skift. Och de som hjälper till med kartplockarbetet kan naturligtvis även vara med under tävlingshelgen.

För att alla skall kunna välja arbetsuppgifter efter det som skulle passa var och en är våra uppgifter översiktligt beskrivna i Funktionärsbeskrivning.docx. Det antal funktionärer som behövs för de olika uppgifterna skall ses som preliminära, då det fortfarande på en del uppgifter är lite oklart hur de skall genomföras och dessutom så vet vi ju inte hur många skift som ni som funktionärer kan ta på er under tävlingen. Det är dock klart att det behövs många klubbmedlemmar som hjälper till, troligen mellan 250-300 st.

Styrelsen vill att ni läser igenom arbetsbeskrivningarna och sedan informerar Ing-Marie Brander-Strand (ingmarie.brander@telia.com) vilken(a) uppgifter som ni kan hjälpa till med. Ing-Marie kommer också att skicka ut mail till er med fråga om när, med vad och hur mycket ni kan ställa upp.

Styrelsens förhoppning är att det är väldigt många som vill hjälpa till. Det är en speciell tävling och det kommer att dröja innan den kommer åter till Göteborg. Vi vill också säga att 10Mila 2017 blir vårens stora uppgift. Vi kommer inte att göra något arbete på Göteborgsvarvet utan vi skall helt koncentrera oss på 10-Mila.

Hälsningar

Styrelsen 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ing-Marie Brander-Strand
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244