dec31Vaccinera er mot TBE0

Om ni inte redan har vaccinerat er mot TBE, så gör det snarast.

TBE sprider sig över landet och följderna kan bli allvarliga, så se till att vaccinera er så snart som möjligt. Ni som redan har gjort det - glöm inte påfyllnadsdosen efter 3-5 år.

Lär mer på denna länk: http://www.svenskorientering.se/Forening/Forenings-ochmedlems-erbjudanden/MedlemserbjudandeTBE-vaccin/

Info finns också på: http://fasting.nu/

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ing-Marie Brander-Strand
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244