nov19Extra årsmöte tisdagen 18 november0

Den 18 november hålls ett extra årsmöte kl. 20.00 i GMOK-stugan i Skatås om att ersätta medlemsavgiften 2015 med aktivitetskort.

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte för att behandla styrelsens förslag om att ersätta medlemsavgiften med aktivetetskort. Mötet blir direkt efter kvällsträningen och i samband med maten.

Mötestiden är vald för att få så många som möjligt att utan extra tid kunna vara med på mötet. Förhoppningsvis lockar det även er som vanligen inte är med denna träning att komma till träningen. Det finns träningsalterntiv för alla nivåer.

OBS! Glöm inte att anmäla dig till matlistan om du vill äta.

OBS! ny punkt om Hittaut organisationen 2015 har tillkommit på dagordnigen.

Styrelsens förslag till aktivitetskort finner Styrelsens förslag ext årsmöte.docx.

Extra årsmöte 2014.doc

Alla är välkomna

Styrelsen

Dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Frågan om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av 2 protokollsjusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt val av två rösträknare

6. Styrelsens förslag avseende aktivitetskort och aktivitetsavgifter (tidigare medlemsavgift) för 2015

7. Ny organisation för Hittaut 2015

8. Övriga frågor/information

9. Mötets avslutning

 

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Mats Jodal
Redigerad: Ing-Marie Brander-Strand

ATM - 121244