aug19Flaggan i topp för våra nya medlemmar!2

Intensivkursen för nybörjare avslutades med träningstävling medelst sportident och GPS, info om klubbens verksamhet samt olika sätt att fortsätta orientera!

Efter söndagsmorgonens inledning med information om hur en tävling går till, klassernas indelning och färgskalor, stämplingssystem m.m. var det dags för träningstävling. Banorna valdes innan och de som så önskade fick en instruktör med som skugga och möjlig hjälp under loppet. I mål kom deltagarna på synnerligen gott humör trots lite bommar och skurar. Genomblöta av ansträngning och väta fick de feedback som fortsatte in på den följande lunchen som Daniel Forsberg med assistenter serverade. Många engagerade diskussioner hördes i takt med inmundigandet av gulaschsoppa och vegetarisk dito.

Efter lunch berättade vår ordförande om klubbens värdegrund och verksamhet på ett sätt som fångade deltagarnas fulla uppmärksamhet. Undertecknad lotsade sedan deltagarna genom verksamheter och hemsidor som Eventor, Motionsorientering, Hitta ut, Orientering. se samt naturligtvis GMOK´s hemsida. Ingen lär efter den genomgången behöva fundera över var och när det finns arrangemang och aktiviter som tar dem djupare in i skogen.

Därefter tog Mikael över och återgav rutterna som laddats in från de deltagare som sprungit med GPS. Många skratt och uppskattande kommentarer hördes då de fick se sin egen framfart i terrängen och vikten av vägval blev väldigt tydligt. 

Som avslutning talade Patrik sig varm om vikten av bra skor och om övrig utrustning som medlemmarna i nästa vecka kan införskaffa hos SM Sport till rabatterat pris. Även ungdomsverksamheten blev omnämnd innan vi summerade kursen med tre ledbegrepp; 1, Passa kartan, 2, Tumgreppet, 3, Sista säkra....:-)

Undertecknade vill tacka både de entusiastiska och mycket positiva kursdeltagarna och de medlemmar som hjälpte till med köket och att instruera och hjälpa kursdeltagarna att tillämpa terorin i praktiken, dvs i skogen. Er insats är en nyckel till att vi kunnat starta och kommer att utveckla konceptet med intensivkurs.

 

Tack från Christer & Patrik!


Resutat, winsplit och GPS-tracking från söndagens träningstävling hittar du här: http://www.gmok.se/News/Details/1098

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

 • Fredric O 20 aug 2013 22:41
  Instämmer i tidigare kommentar, fantastiskt rolig och väl genomförd kurs!

  Duktiga och pedagogiska instruktörer, god mat, roliga och givande övningar gav en perfekt introduktion till orienteringens värld.

  Hoppas vi ses snart på träning och tävling!
 • Anders P 19 aug 2013 15:57
  Stort tack för en mycket väl arrangerad intensivkurs!

  Christer & Patrik gjorde en strålande insats för att lotsa oss igenom orienteringensgrunder.

  Jag vill även passa på att rikta ett varmt tack till köksansvariga för den goda maten och till övriga ledare för en tydlig och konkret feedback.

  Vi syns i skog nära er!

Taggar

Ändringar

Publicerad: Christer Borg
Redigerad: Patrik

ATM - 121244